SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
ALLTIFRÅN al4t~ifrå1n, äfv. -on1, l. al4t-ifron, l. ALLT IFRÅN al4t ifrå4n, äfv. -on4, mindre ofta ALLTFRÅN al4t~frå1n, äfv. -on1, l. al4tfron l. ALLT FRÅN4 4, prep.
Ordformer
(i ä. tid alt ifrå, se IFRÅN)
Etymologi
[jfr nor. alt fraa]
ända från.
1) [jfr ALLT, adv. 2 a] om rum. Alt jfrå Dan in til Berseba. 1 Sam. 3: 20 (Bib. 1541). Stiernhielm Arch. D 2 b (1644). Allt ifrån Titisfjorden till Varanger. Hallenberg Hist. 2: 614 (1790). Palmblad Fornk. 1: 182 (1843). Kom sedan, ovän, hvar som helst och landa / Allt ifrån Ystad upp till Haparanda! Wennerberg 4: 25 (1885).
2) [jfr ALLT, adv. 3 b] om tid. Dödhen war wällugh alt j frå Adam och in til Mosen. Rom. 5: 14 (NT 1526). Huilket .. alt ifrå Archimedis tijdher, här til dags är sökt. Stiernhielm Arch. D 2 b (1644). Alt från början. Dalin Arg. 2: 448 (1734, 1754). Altifrån dess (dvs. romerska styrelsesättets) uprinnelse. Dens. Mont. 70 (1755). Alt ifrån de yngre åren at räkna. Nohrborg 371 (c. 1765). Han hade deltagit uti trettioåra kriget nästan allt från dess utbrott. Fryxell Ber. 6: 180 (1833). Beskow Minnesb. 1: 3 (1840, 1860). jfr: Hon hänryckte mig allt ifrån fjerde klassen. F. Bremer i Nordstjernan 1844, s. 4. alltifrån det (att) ss. konj. Alltifrån det N. kom till Sverige. Wieselgren Bilder 392 (1874, 1889). Anm. Hvard. begagnas alltifrån ngn gg ss. konj. Allt ifrån jag kom. Almqvist (1842, under all). Alltifrån jag var barn. Anholm Gog 172 (1895).
3) i annan anv. Alt ifrån Purpuren til jackan. Dalin Arg. 1: 299 (1733, 1754). Se, hur de skymta i hvarandras spår / Allt från den höge med ett blodigt kyller / Till glömda tjenare från späda år. Snoilsky 2: 30 (1881).
Spoiler title