SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ANSAMLING an3~sam2liŋ, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
vbalsbst. till föreg.; jfr ANHOPNING. Cederschiöld Qvinnans slägtlif 1: 104 (1836). Ansamling af luft (i lungorna). Gellerstedt Lungsoten 65 (1844). (Förstoppningen) beror .. på .. ansamling af torra, fasta, ”sammanbrända” foderrester. Lundberg Husdj. 331 (1868). Abnorm ansamling af ledvätska i senskidor, förekommer ofta hos hästar. Juhlin-Dannfelt 106 (1886). Gasers ansamling vid elektroderna. Uppf. b. 3: 94 (1896). — konkret: (efter hand tillkommen, ökad l. växande) samling l. hop l. hög. De partiela hydropiska ansamlingarne i .. extremiteterna. Huss Typhus 176 (1855). Hvarje ansamling af affall från hus .. skall så fort som möjligt undanrödjas. Palmberg Hels. 63 (1889).
Spoiler title
Spoiler content