SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1902  
ASIATISK as1ia4tisk, äfv. a1s-, adj.; adv. -T.
Ordformer
(asiatska (pl. best.) Triewald Skaldek. 71 (1712; i vers))
Etymologi
[jfr t. asiatisch, efter lat. asiaticus, af gr. ἀσιατικός, af ἀσιάτης (se föreg.); jfr äfv. eng. asiatic, fr. asiatique]
adj. till ASIEN l. ASIAT. Asiatiska Ryssland. Asiatiska Turkiet. Asiatiska språk, folk. Then Asiatiske Oden. Peringskiöld Hkr. 1: 6 (1697); jfr ASIAN 2 slutet. Herr Henrich Anshelms, von Zigler und Klipphausen, Asiatiska Banise, Eller Blodiga, doch Modiga Pegu. Roswall (1741; boktitel). Asiatiskt Tyranni. Dalin Mont. 76 (1755). Asiatiska Vindrufvor. P. J. Bergius Præs i VetA 1780, s. 23. Den asiatiska poesien. Leopold 5: 14 (1801). Asiatiska sällskap, lärda föreningar, som hafva till ändamål att främja forskningar och utbreda kunskaper beträffande Asiens geografi, historia, religion, seder, språk och literatur. A. Wadstein i NF (1876). Vid sidan af denna attiska talareskola .. uppstod i Mindre Asiens kuststäder den s. k. asiatiska skolan, som utmärkte sig genom en patetisk och svulstigt praktfull stil. A. M. Alexanderson Därs. 13: 964 (1889); jfr ASIANSK. — jfr CENTRAL-, HALF-, HÖG-, MINDRE-, NORD-, OST-, SYD-, VÄST-, ÖST-ASIATISK m. fl. — särsk.
a) (†) i pl. best.: asiaterna. Herlitius (skrifver) .. At sådant förbudh (dvs. förbudet att åderlåta under rötmånaden) angår mehra them Asiatiskom ther Hippocrates lefwat hafwer, ähn osz som boo i thesza kalla Länder I. Erici 1: 125 (c. 1640).
b) i vissa stående förb.
α) i naturvetenskapliga benämningar. Asiatiska elefanten, djurarten Elephas indicus, indiska elefanten. Hartman Naturk. 181 (1836). Holmgren Skand. däggdj. 460 (1865, 1887). Asiatiska noshörningen (föga br.), djurarten Rhinoceros indicus, indiska noshörningen. Hartman Naturk. 325 (1836). Asiatisk rabarber, i sht farmak., om den i medicinen använda roten af vissa i Asien förek. rabarberarter. O. T. Sandahl i NF 13: 1030 (1889). (†) Asiatisk kål, växten Brassica orientalis Lin. (Brassica) Asiatica .. Asiatisk kåål som det ena bladet wäxer ur det andra. Rudbeck Hort. bot. 20 (1685).
β) Asiatisk kolera, sjukdomen cholera asiatica, indisk kolera. Trafvenfelt Sammandr. epidem. chol. 1: v (1831). Man skiljer emellan Asiatisk eller Indisk kolera, den hemska, härjande farsot, som alltid beror på ett särskildt smittämne, och som man vanligen menar, då man talar om kolera, vidare Inhemsk kolera .. samt Barnkolera. Uhrström Hemläk. 259 (1885). Asiatisk pest, sjukdomen orientalisk pest, bubonpest. Duodecim'in sanaluettelo Lisäv. (1889).
γ) Asiatiska bröder. Konv.-lex. (1845). Asiatiska bröder, ett hemligt sällskap, som 1780 uppstod i Österrike. De sysselsatte sig med alkemistiska och kabbalistiska funderingar samt hade ungefär samma syftemål som Rosenkreuzarna. NF (1876). Lundin G. Sthm 437 (1881). Asiatiska bröderna eller Riddare och bröder af St. Johannes evangelisten från Asien i Europa. Handb. f. frimur. 1: 75 (1890).
Spoiler title
Spoiler content