SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1908  
DEGRESSIV deg1räsi4v l. de1-, l. -es-, äfv. 30~2 l. 40~1, adj.; adv. -T.
Etymologi
[af t. degressiv, sannol. bildadt efter progressiv (se PROGRESSIV) o. regressiv (se REGRESSIV); jfr för öfr. under DEGRESSION]
eg. nedgående, tillbakagående, aftagande; jfr PROGRESSIV; särsk. ekon. i fråga om inkomstbeskattning: som uppvisar l. är byggd på l. sammanhänger med en degression (se d. o. slutet). Det .. degressiva beskattningssystemet. Westman Lagar ang. inkomstskatt 13 (1879). En dylik tariff (med lägre skattesatser för de lägsta inkomsterna) har man plägat kalla degressiv. En sådan är naturligtvis .. ingenting annat än en progressiv beskattning, där progressionen afstannar vid en viss punkt. G. Cassel i Nord. tidskr. 1895, s. 643.
Spoiler title
Spoiler content