SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1911  
DIABETIKER di1abe4tiker, äfv. —302, m.||ig.; best. -n; pl. = l. (med lat. böjningsändelse) diabetici -e4tisi, äfv. —302.
Etymologi
[jfr t. diabetiker, äfvensom fr. diabétique, sbst.; jfr för öfr. DIABETISK]
med. person som lider af diabetes, särsk. sockersjuka; sockersjuk. Nästan alla diabetici tycka om kaffe. Hygiea 1848, s. 188. Josephson Ebstein Sockersj. 15 (1892). Orsaken till stegringen af blodets sockerhalt är en minskad .. förmåga hos diabetikern att omsätta sockret. Berg Läkareb. 815 (1903).
Spoiler title