SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1911  
DIABETES di1abe4tes, r. l. m.; i best. anv. vanl. utan slutartikel, sällan -en (Kleen Diabetes 28, 36, 58 (1897), Tretow Med. ant. 5 (1910: fettsotsdiabetesen)). Anm. B. Olavi (1578) har 2 ggr (sidd. 50 b o. 51 a) formen diabete (på förra stället: ”Och kallas then siwkdom Diabete”, på det senare: ”Ther som förmält står vm Diabeten”), hvilken emellertid snarast torde böra betraktas ss. en nylat.-gr. form, i det att ”Diabeten” väl hellre är att fatta ss. grekisk ack. än ss. best. sg. af svensk typ.
Etymologi
[jfr t., eng. o. nylat. diabetes, af gr. διαβήτης, till διαβαίνειν, gå l. passera igenom, af διά, genom (jfr DI-), o. βαίνειν, gå; benämningen (som förekommer hos Aretaios) har föranledts af den stora vätskemängd som ’passerar genom' kroppen i följd af den starka törsten o. den ymniga urinafsöndringen. Beträffande formen diabete jfr ä. t. diabete (t. ex. Uffenbach Wundtartzney Herrn A. Parei 721 (1601; två ggr; i den lat. uppl. af 1582 uppträder ordet på motsv. ställen under samma form)), ä. eng. diabete, fr. diabète]
med. (vanl. långsamt förlöpande) sjukdom som karakteriseras af en abnormt riklig urinafsöndring; i regel om den s. k. sockersjukan (diabetes mellitus), som utmärkes däraf att urinen innehåller socker, men äfv. om andra former (t. ex. diabetes insipidus, polyuri, vid hvilken urinen bibehåller sin normala beskaffenhet); jfr FOSFAT-DIABETES. Då urinen afgår i vida ömningare mått än efter naturlig ordning, och då detta tillstånd varar länge och den sjuka afmagrar, så heter sjukdomen Diabetes. Hedin Handb. 321 (1797). En Diabetes botades af Vitriolsyra och Kina. Veckoskr. f. läk. 12: 241 (1797). En sjukdom, kallad Diabetes, der urinen blir sockerhaltig. Berzelius Kemi 6: 90 (1830). Den lätta diabetesen (är) långt allmännare än den svåra. Kleen Diabetes 58 (1897). Af diabetes finnas två former: en lätt och en svår form. Berg Läkareb. 814 (1903).
Ssgr: DIABETES-BRÖD1030~2. bröd med ringare stärkelsehalt än vanligt bröd. De för sockersjuka särskildt framställda brödsorterna, de s. k. diabetesbröden. S. A. Pfannenstill i Hygiea 1893, 2: 97. Dens. Sockersj. 191 (1901).
-DIET~02. ”Diabetesdiet” af klibröd, kött, ägg etc. med undvikande af socker, stärkelse och andra kolhydrater. Forssell Sockersj. 15 (1883). Pfannenstill Sockersj. 183 (1901).
-FORM~2, pl. -er. Oelrich Ammoniakafsöndr. 23 (1901).
-FORSKARE~200. Pfannenstill Sockersj. 137 (1901). Berg Läkareb. 817 (1903).
-MJÖLK~2. S. k. diabetesmjölk (har) blifvit framställd, som håller mindre än 1 % socker (Gärtners diabetesmjölk) och är ett ypperligt födoämne vid sockersjuka. Pfannenstill Sockersj. 193 (1901).
-PATIENT~102. En diabetes-patient, från hvilken ofta afgingo två och en half kanna urin på dagen. Swartz Sobernheim 454 (1839). Oelrich Ammoniakafsöndr. 29 (1901).
-SJUK~2. Lätt diabetessjuka. Josephson Ebstein Sockersj. 41 (1892).
-URIN~02. (föga br.) diabetisk urin. Forssell Sockersj. 27 (1883).
Spoiler title
Spoiler content