SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1920  
EKVIVALENS e1kvivalän4s, äv. ek1-, l. 01—, r. (f. Wenström o. Jeurling (1891)); best. -en.
Etymologi
[jfr t. äquivalenz, eng. equivalence, av fr. équivalence]
(i fackspr.) sbst. till EKVIVALENT, adj.: förh. av likvärdighet l. motsvarighet osv. mellan olika ting, omsättbarhet. Gynther Conv.-handlex. (1845). Lagen om energins eqvivalens. Vasenius Världsb. 16 (1900).
Spoiler title
Spoiler content