SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1920  
EKVINOKTIAL e1kvinok1tsia4l l. ek1-, l. -nok1s-, adj.
Ordformer
(förr äv. skrivet æqu-. -noxial (Bladh o.) Hornstedt Resa 122 (1784: eqvinoxial-nätterna), Pfeiffer)
Etymologi
[jfr t. äquinoktial, eng. equinoctial, fr. équinoxial, av lat. æquinoctialis, dagjämnings-, avl. av æquinoctium (se EKVINOKTIUM)]
nästan bl. i ssgr.
1) som har avseende på l. sammanhänger med dagjämningen, dagjämnings-. Pfeiffer (1837). Ekbohrn Främ. ord (1904).
2) (mindre br.) som har avseende på jord- (l. himmels)ekvatorn, som är belägen under ekvatorn, ekvatorial. Pfeiffer (1837).
Ssgr: (1) EKVINOKTIAL-CIRKEL(N). [av lat. circulus æquinoctialis; jfr t. äquinoktialkreis] dagjämningscirkel(n); särsk. om himmelsekvatorn. Då .. et ställes polhöjd är bekant skal också detsamma ställets zeniths höjd öfver .. æquinoctial cirkeln vara bekant. Melanderhjelm Astr. 1: 19 (1795).
(2) -LAND. (†) ekvatorialland. Sv. lit.-tidn. 1818, sp. 561.
(1) -LINJE(N) l. -LINIE(N). [jfr t. äquinoktiallinie] astr. dagjämningslinje(n).
1) om (jord)ekvatorn. För Aeqvinoctial-Liniens nära öfwergående, är Natt och Dag ther (dvs. i Guyana) nästan lijka lång. Amer. 23 (1675). Eneman Resa 1: 162 (1712).
2) om den räta linje utefter vilken ekliptikan och himmelsekvatorns plan skära varandra. NF (1881).
(2) -NATT. (†) natt vid ekvatorn, tropisk natt. De mörka eqvinoxial-nätterna. (Bladh o.) Hornstedt Resa 122 (1784).
(1) -PUNKT. [jfr t. äquinoktialpunkt] astr. om var särskild av de båda ändpunkterna på den linje utefter vilken himmelsekvatorns plan skär ekliptikan: dagjämningspunkt. Voigt Alm. 1680, s. B 4 a. Melanderhjelm Astr. 1: 56 (1795). NF (1881).
(1) -STORM. storm som inträffar vid dagjämningen; jfr DAGJÄMNINGS-STORM. Ekbohrn Naut. ordb. (1840).
(2) -STRÖM. ekvatorialström (se d. o. 1). NF (1881).
(2) -UR. [jfr t. äquinoktialuhr] solur som består av en med ekvatorns plan parallell yta på vilken en stav kastar skugga. NF 15: 68 (1890).
Anm. Elliptiskt för EKVINOKTIAL-LINJE(N) förekommer ekvinoktial, r., hos Sylvius De Mornay Rel. vissh. 134 (1671, 1674) om jordekvatorn o. hos Melanderhjelm Astr. 1: 20 (1795) o. Ekbohrn Naut. ordb. (1840) om himmelsfärens ekvator.
Spoiler title
Spoiler content