SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1922  
ENLIGT e3nlik2t (ènliggt Dalin), adv. o. prep.
Ordformer
(-git Bliberg, C. A. Ehrensvärd (1798) i 3 SkånS III. 2: 56)
Etymologi
[till ENLIG]
I. (†) adv.
1) motsv. ENLIG 2: likt. Hennes .. Bild rätt naturlig och enligit målad. Humbla Landcr. 567 (1740).
2) motsv. ENLIG 4; i förb. enligt med, i överensstämmelse med, enligt, efter; jfr ENLIGEN I. Lind (1738; under gemäss). Lefva enligt med sitt stånd. Sahlstedt (1773). Bäckström Rol. dotter 87 (1876).
3) motsv. ENLIG 5: enigt, endräktigt. Såsom alle Platonis Vtläggiare hålla enligit före. Bliberg Acerra 378 (1737).
4) [jfr fsv. enliker, ensam] utan hjälp; jfr ENSAM 7. Iag fattig man, som nu snart uthi .. Try åhrs tijdh .. (mina moderlösa barn) uthi fattigdomb och alsomstörsta beswär eenligt skött och achtat haf(ve)r. VDArk. 1666, nr 110.
II. [utvecklat ur I 2] prep.: i överensstämmelse med (ngt); såsom (en norm, ett bruk, en föreskrift, ett löfte, en avsikt l. önskan l. uppfattning, en auktoritet l. dyl.) bjuder l. fordrar resp. innehåller l. är beskaffad l. uppgiver osv.; efter (se d. o. 15 e o. f); jfr ENLIGA II o. ENLIGEN II. SynodA 1: 356 (1746). Lefva enligt sit stånd. Widegren (1788). Enligt Herodotus, förvarades (dvs. skyddades) Babylon med ett hundrade kopparportar. Ödmann Str. förs. II. 2: 77 (1803). (Leckö) tillföll kronan 1527, enligt Vesterås Recess. Crusenstolpe Mor. 6: 372 (1844). Regeringen framlade ett representationsförslag, enligt hvilket ståndsförfattningen skulle upphäfvas. De Geer Minnen 1: 128 (1892). Enligt det dåtida bruket. Melsted Jurist. 28 (1910).
Spoiler title