SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1926  
FÖLJAKTLIGEN föl3j~ak2tligen, äv. 0400, äv. (numera bl. ngn gg i emfatisk anv.) FÖLJAKTELIGEN föl3j~ak2telig1en l. -li1g- resp. 04010 (följa´kteligen Weste), adv.
Ordformer
(föl(l)g- 17341797. föl(l)j- 1629 osv. -acht- 16291738. -agt- c. 17501838. -a(c)kt- 1734 osv. -eligen 16291864. -ligen c. 1747 osv.)
Etymologi
[till FÖLJAKTLIG l. ombildat av FÖLJAKTIGEN (se under FÖLJAKTIG)]
1) (†) i följd (på ngt); jfr FÖLJA, v. 16. En .. frögdefull Julehögtid, och välsignadt inträde i thet följachtel(ige)n theruppå ingående nya åhret! VDAkt. 1724, nr 31.
2) för att uttrycka ett uppenbart kausalsammanhang l. logiskt följdsammanhang: sålunda, alltså, fördenskull; jfr FÖLJA, v. 18 c o. 19. Huar wij samma expedition ickie foortsättia, skole wij innan kort ståå vth dhen fahra, at fienden Östersiöns herre, och fölljachteligen och wår öfwerman .. blifuandes warder. Gustaf II Adolf 539 (1629). Den som äter väl, han sofver väl och mår fölgakteligen väl. Linné Diet. 2: 47 (c. 1750). I menskliga samhället måste vara en viss ordning. Följaktligen måste der finnas högre och lägre, lydande och befallande. Franzén Pred. 3: 117 (1843). Sjöberg Kvart. 50 (1924).
Spoiler title
Spoiler content