SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1925  
FOBI fobi4 l. få-, r.; best. -en l. -n; pl. -er.
Etymologi
[ytterst av gr. -φοβία, fruktan, skräck; jfr gr. φοβεῖσϑαι, frukta,, φόβος, fruktan, ävensom -FOB]
med. (särsk. psykiatr.) stark (o. tvångsartad) rädsla l. ängslan för vissa bestämda saker, förhållanden l. situationer. Gadelius Tvångst. 82 (1896). 2NF 33: 1229 (1922). — jfr AGORA-, HYDRO-FOBI m. fl.
Spoiler title
Spoiler content