SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1930  
HALV- ssgr (forts.):
(1) HALV-TID. om tid som utgör hälften av den normala tiden. SD 1900, nr 205, s. 4. särsk. idrott.
a) om vardera hälften av den för en viss tävlan (t. ex. fotbollsmatch o. d.) bestämda tiden; jfr HALV-LEK 1. Första, andra halvtid. ReglFotb. 1903, s. 9. LD 1911, nr 204, s. 2.
b) om pausen mellan första o. andra halvtid (i bet. a); jfr HALV-LEK 2. Om så fordras, skall domaren undersöka de tävlandes skodon före tävlingens början eller under halvtid. IdrBibl. 4: 28 (1918).
-TIDS-ARBETE~020, äv. ~200. (i fackspr.) arbete som pågår hälften av det normala antalet arbetsdagar. BetMinderårFabr. 1877, s. 104. —
-TIDS-LÄSANDE, p. adj. pedag. om (folk)skola: som har halvtidsläsning. BtRiksdP 1914 B, XIII. 1: nr 2, s. 7. 2NF 35: 944 (1923).
-TIDS-LÄSNING. pedag. om (folkskole)undervisning som (i regel) pågår bl. hälften av det normala årliga antalet undervisningsdagar (antingen varannan dag l. i olika perioder); motsatt: heltidsläsning; jfr VARANNANDAGS-LÄSNING. AJonsson i RedFolkskollärMöt. 1903, s. 188. (Folk-)Skolor med halvtidsläsningen anordnad i form av periodläsning. SFS 1919, s. 2743.
-TIDS-SKOLA, r. l. f. pedag. halvtidsläsande (folk)skola. BtRiksdP 1914 B, XIII. 1: nr 2, s. 8.
Spoiler title
Spoiler content