SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1935  
KARNIS karni4s, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. skrivet car-. kanis 1755. karnis (car-) 1673 osv. karnisch 1844. karniss 16741931. karnitz 1710. kornis 1852)
Etymologi
[liksom d. karnis av t. karnies, av fr. corniche l. it. cornice, av lat. corōnis, av gr. κορωνίς; se för övr. under KORNISCH. Med avs. på övergången av o till a jfr BASUN, GARDIN, KALAS]
1) (i fackspr.) å byggnad l. möbel o. d.: list med s-formig profil (sammansatt av en konkav o. en konvex del). Stigande karnis, karnis vars övre del skjuter längre fram än den undre; fallande karnis, karnis vars undre del skjuter längre fram än den övre. Omvänd stigande karnis, stigande karnis med undre delen konkav o. övre delen konvex; omvänd fallande karnis, fallande karnis med undre delen konvex o. övre delen konkav. Peringskiöld MonUpl. 147 (1710). Stål Byggn. 1: 300 (1834). Stigande karniser användas som krönande delar; fallande karniser anbringas å socklar eller baser. NF (1884). Werner Korsvirk. 47 (1924). — jfr TAK-, VÄGG-KARNIS.
2) (föga br.) om värktyg för formande av karnisformiga lister.
a) [jfr motsv. anv. i d.] (i fackspr.) karnishyvel. BoupptSthm 1673, s. 94 a. ArbB 173 (1887).
b) byggn. för framställning i puts av karnisformig list användt bräde med utskärning efter listens form. Klint (1906).
Ssgr (till 1; i sht i fackspr.): KARNIS-BEN. s-formigt böjt bordsben o. d. Erixon Möbl. 2: XXII (1926).
-BLY. (†) fönsterbåge av bly med karnisformig genomskärning; äv.: sådant bly som användes till dylika fönsterbågar. Fischerström 2: 186 (1780). Brunius Metr. 504 (1854).
-BÅGE. byggn. båge (se BÅGE, sbst.1 3) med s-formigt böjda skänklar. NF 2: 1425 (1878).
-FORMAD, p. adj. Erixon Möbl. 2: XVII (1926).
-FORMIG. Brunius GotlK 1: 144 (1864). VästmFmÅ 19: 20 (1931).
(jfr 2 a) -HYVEL. hyvel avsedd för hyvling av karnisformiga lister. BoupptSthm 1677, s. 121 b (1676). Jernet till karnishyfveln .. (är) S-formigt. Eneberg Karmarsch 1: 133 (1858). Landsm. XVIII. 1: 7 (1912).
-PROFIL. En .. i karnisprofiler svängd gafvel. MeddSlöjdF 1897, 1: 57. —
-PROFILERAD, p. adj. TT 1893, Byggn. s. 35.
Avledn.: KARNISAD, p. adj. (†) försedd med karnisformiga listvärk. Karnisade arkader. Brunius Metr. 55 (1836). Dens. SkK 408 (1850).
Spoiler title