SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1935  
KIRURG ɟirur4g, i bet. 1 m.||ig., i bet. 2 m. l. r.; best. -en; pl. -er; förr äv. CHIRURGUS, m.; i best. anv. utan slutartikel; pl. chirurgi. Anm. Ordet förekom i ä. tid äv. med fullständig lat. böjning: För Ordinario Chirurgo. SthmStadsord. 1: 130 (1657). Wederbörande .. Doctoris eller Chirurgi skrifftelige Attestatum. Därs. 2: 219 (1710). Disputer emellan Medicis och chirurgis. Linné Bref I. 1: 169 (1758). Hos Chirurgos i Stockholm. Därs. 93 (1767).
Ordformer
(förr skrivet chi-. kirurg (chi-) 1790 osv. chirurgus 15781845)
Etymologi
[liksom ä. d. chirurgus, d. kirurg, t. chirurg, ä. eng. chirurge, av lat. chirurgus, av gr. χειρουργός, eg. adj.: arbetande med handen, till gr. χείρ, hand (jfr KIRAGRA, KIRO-), o. ἒργον, arbete (jfr ENERGI, VÄRK, n.); jfr äv. eng. chirurgeon, fr. chirurgien. — Jfr KIRURGI, KIRURGISK]
1) läkare som ägnar sig åt kirurgi; förr äv. om fältskär, barberare (se d. o. 2) o. d. som utförde mindre kirurgiska ingrepp, t. ex. slog åder o. d. (o. som betraktades ss. handtvärkare o. fick sin utbildning i likhet med sådana). BOlavi 120 a (1578). En Chirurgus skiär intet diupare än han weet thet tiena Patienten til godo. Rudbeckius JMatthiæ 28 (1670). Chirurgen plåstrade hans tå, / Och curens snabbhet var otrolig. Lenngren (SVS) 2: 188 (1797). Efter några dagar kom kirurgens oåterkalleliga dom: kniven. Siwertz JoDr. 100 (1928). — jfr AMIRALITETS-, BATALJONS-, FÄLT-, KRIGS-, LASARETTS-, LIV-, PROVINSIAL-, STADS-, TAND-, UNDER-, ÖVER-KIRURG m. fl.
2) zool. i överförd anv.: den till snäpparfiskarna hörande fisken Acanthurus chirurgus Lin., som på vardera sidan av stjärten har en tagg liknande lansetten varmed äldre tiders kirurger slogo åder; jfr BARBERARE 3 a. 1Brehm III. 1: 218 (1876). (Stuxberg o.) Floderus 3: 523 (1904).
Ssgr (till 1): (jfr 2) KIRURG-FISK. zool. = KIRURG 2; äv. ss. namn på närstående arter. HeimdFolkskr. 72: 24 (1901). FoFl. 1910, s. 13. Pehrson Beebe KamSkrbl. 143 (1928).
-GESÄLL. (förr) Rudbeck Bref 385 (1702).
-KONGRESS.
-MÖTE.
Spoiler title
Spoiler content