SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1937  
KOMPANJON kom1panjω4n, m.||ig.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. skrivet com-. -pagnion 16321853. -pagnon 16811874. -panion 17411874. -panjon 1786 osv.)
Etymologi
[liksom dan. o. t. kompagnon, eng. companion, av fr. compagnon, motsv. it. compagnone, av senlat. companio (gen. -ōnis), av com (se KON-) o. en efter germanskt mönster (jfr got. gahlaiba, matlagskamrat, till got. hlaifs, bröd) bildad avledn. av lat. panis, bröd, eg.: matlagskamrat; jfr KOMPANI o. KUMPAN]
1) (†) kamrat, kumpan; följeslagare; reskamrat; stallbroder. OxBr. 11: 629 (1632). Häll och säll Monsieur Benion, / Theslijkest ehr Compagnion. Brasck FörlSon. E 1 a (1645). (Man) reser .. med minsta bekostnader om 2 compagnioner äro tillsammans om en sedia. SvBrIt. 1: 29 (c. 1700). Cygnæus 6: 552 (1851).
2) person som tillsammans med ngn annan driver ekonomiskt företag, bolagsman; förr äv. om delägare i handelskompani o. d. Ingå som kompanjon i en affär. Ambrosiani DokumPprsbr. 25 (i handl. fr. c. 1675). En dag gick .. (butiksbiträdet) in till gubben Borell på kontoret och framställde en hövlig anmodan att bli upptagen som kompanjon. Hellström Malmros 99 (1931).
Avledn.: KOMPANJONSKAP, n. till 2; äv. bildl. Lasse .. ingick kompanjonskap med Axonius om skatten. Strindberg SvÖ 3: 63 (1884). Månsson Rättf. 2: 144 (1916; bildl.). I .. lönande affär .. insättes kapital mot kompanjonskap. SvD(A) 1920, nr 22, s. 16 (i annons). Hellström Storm 31 (1935).
Spoiler title
Spoiler content