publicerad: 2021  
kompanjon kompanjonen kompanjoner
komp·anj·on·en
substantiv
kompanjo´n
person som till­sammans med någon annan driver ett ekonomiskt före­tag
kompanjonskap
någons kompanjon kompanjon till någon några är kompanjoner
hennes kompanjon i firman
i plur. vanligen med inne­börd av ömse­sidighet
de är kompanjoner
äv. om kamrat el. följe­slagare
belagt sedan ca 1675; av franska compagnon med samma betydelse; till 1kompani!!