SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1953  
PLATINERA plat1ine4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, äv. (föga br.) PLATINISERA plati1nise4ra l. -tin1-, l. 10040 osv., v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; -ARE (föga br., Schulthess (1885)).
Ordformer
(-inera 1825 osv. -inisera 18471947)
Etymologi
[jfr t. platinieren, eng. platinize, fr. platiner; avledn. av PLATINA]
(i sht i fackspr.) överdraga (ngt) med platina (särsk. på kemisk l. elektrolytisk väg); äv. bildl.; ofta i p. pf. med mer l. mindre adjektivisk bet.; ss. vbalsbst. -ing äv. konkret, om överdrag av platina. Om rören (i ångmaskiner) gjordes af smidt jern .. samt .. platinerades innan och utan. JournManuf. 1: 181 (1825). Platinerad asbest. Rosenberg OorgKemi 533 (1888). Platinering å guldstiftet i Sheafferpennorna är icke en dekoration utan tjänar ett ändamål. STSD 1938, nr 277, s. 3. Vi 1947, nr 29—30, s. 8 (bildl.).
Ssgr (i fackspr.): PLATINERINGS-SÄTT. Pasch ÅrsbVetA 1839, s. 66.
-VÄTSKA, r. l. f. vätska varur platina frigöres l. utfälles vid platinering. Eneberg Karmarsch 2: 594 (1861; t. orig.: Platinirungs-Flüssigkeit).
Spoiler title
Spoiler content