SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1953  
PLATININ plat1ini4n, r. l. n.; best. -en resp. -et.
Etymologi
[sannol. efter t. l. tjeckisk förebild bildat till PLATINA medelst den i namn på ämnen vanliga ändelsen -in (jfr BRILJANTIN, LANOLIN m. fl.)]
(i fackspr.) vit (till utseendet om platina påminnande) metallegering (av koppar, nickel o. zink) använd i (i sht från Tyskland o. Tjeckoslovakien importerade) enklare smycken o. d.; jfr PLATINA c. SvD(A) 1924, nr 88, s. 13 (i annons). VeckoJ 1931, nr 4, s. 48.
Spoiler title
Spoiler content