SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1982  
SOMILLA l. SOMALLA l. SOMILL l. SOMELL l. SUMILL, r. l. f.; pl. -er (BOlavi 76 a (1578: Sommeller)).
Ordformer
(semil 1689. somalla 18241885. somil 1639. somill 1694. somilla 17491885. sommell c. 1580. sommeller, pl. 1578. sommil 16891757. sommille- i ssg 1684 (: Sommillegräs). somylla 17601831. soomalla 1683. soomilla 1745. sumelle- i ssg 1589 (: Sumelle röther)1623 (: Sumelle Röter). sumil 1679 (: Sumilröttren)1739. sumill 1694. sumille- i ssg 1684 (: Sumillegräs). summil 16851757. summill 16381659. sämmill 1683)
Etymologi
[sv. dial. somilla, somill, somalla o. d.; av SO, sbst.1, o. det ord som äv. föreligger ss. senare led i BRUD-, JUNGFRU- o. MJÖD-MILLA (varom se MILLA, sbst.) resp. en dial.-form av MOLLA, sbst.2; roten är begärlig för (vild)svin (jfr följande namn på samma växt: GALTBRÖD, GALTKNAPP, SVINKRASSE)]
(†) växten Filipendula vulgaris Moench, brudbröd; jfr GALT-BRÖD, GALT-KNAPP, SVIN-KRASSE, SVIN-MILLA. Tagh (till medicin vid njursten) Steenbräck .. Sommeller .., stötes til pulwer. BOlavi 76 a (1578). Schulthess (1885).
Ssgr (†): A: SOMILL-ROT, se B.
B: SOMILLE-BLOMSTER. växten Filipendula vulgaris Moench, brudbröd. Haartman Sjukd. 251 (1765).
-GRÄS. växten Filipendula vulgaris Moench (i koll. bemärkelse), brudbröd. Palmberg Ört. 312 (1684).
-ROT. (somill- 1679. somille- 15891623) rot av växten Filipendula Vulgaris Moench (som haft medicinsk anv.); anträffat bl. i pl. Berchelt PestOrs. F 4 a (1589). Rudbeck Atl. 1: 424 (1679).
Spoiler title
Spoiler content