SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2006  
TOK 4k, sbst.1, m. ⁄ ⁄ ig. (Werwing Hist. 2: 113 (i handl. fr. 1605) osv.) l. (i sht om kvinna) n. (LPetri 1Post. N 6 b (1555) osv.); best. -en, ss. n. -et; pl. -ar (äv. att hänföra till TOKER) (Schroderus Comenius 843 (1639) osv.) ((†) -er Celsius Ordspr. 2: 753 (1709); = Sigfridi L 7 a (1619), Östergren (1958)); äv. TOKER 4ker, m. (VRP 1638, s. 751 osv.) ((†) n. Törnevall E 4 a (1694)); best. -n; pl. -ar (se ovan).
Ordformer
(tock 16271645. tok (-oo-) 1555 osv. toker 1638 osv. toock 16291659)
Etymologi
[sv. dial. tok, toker; jfr fd. tok, nor. nn. tok, dum, galen person; möjl. inhemsk ljudhärmande l. ljudsymbolisk bildning. — Jfr TOK, sbst.2, 4, TOK, adj., TOKA, sbst.2, TOKAS, v. dep., TOKIG, TOKING]
person med svagt förstånd; särsk. (i skämts. l. förtroligt tilltal) dum l. enfaldig l. vettlös person; äv. dels: skojare l. skämtare, dels: person med (överdrivet l. brinnande) stort intresse l. engagemang för ngt (jfr TOK, sbst.2 4 b); i sht förr äv. om mentalt avvikande l. sjuk l. efterbliven person. Din tok, vad har du nu hittat på? De där golfspelande tokarna. Pelle pluggade som en tok till tentan. Itt took, som til ingen ting j hwset är skickeligh. LPetri 1Post. N 6 b (1555). Skiortan koster fuller Penningar nogh, / Skulle jagh then släppa så wore jagh een took. Brasck FörlSon. K 2 a (1645). Aldrig har iag hördt maken. Wil den gamla token Giffta sig. Modée HåkSmulgr. 18 (1738). Det war mig just ett litet tok till flicka / Som springer undan för sin egen lycka. Hagberg Shaksp. 2: 223 (1847). Helt visst är han en stackars tok, / Som rymt sin väg från hospitalet. Nordlund Bit. 75 (1894). Då .. (doktorn) var en glad tok, som gaf gubbarna .. en ”petit verre” och pratade roligheter med dem .. kom han snart i ropet. Adelsköld Dagsv. 4: 265 (1901). Att han (dvs. B. Springsteen) är anledningen till att 400 tokar tillbringar en hel helg på ett hotell i England. Expressen 28 ⁄ 9 1990, Bil. s. 4. — jfr BONDE-, DÅRHUS-, FRI-, GYCKEL-, HALV-, INBILLNINGS-, KLÄDE-, KÄRLEKS-, MÄSTER-, SPEL-, STORM-TOK m. fl.
Ssgr, se tok, sbst.2 ssgr.
Avledn.: TOKENSKAP302 l. TOKSKAP32, r. l. m. galenskap l. oförstånd; äv. om mentalsjukdom; äv. konkretare. At Försten tänkte frelsa mig från alt straff; allenast jag wille bedja honom om nåd .. för min tokenskap. Roman Holbg 163 (1746). Pladdra idel tokskap och osanningar. Tiden 1848, nr 159, s. 2. Ja, att de äro galna i Paris, det har man länge vetat, men derför behöfde man inte importera deras tokenskaper hit. Roos Verle 170 (1889). När han får sina anfall, inbillar han sig en hop tokenskap, och .. (det sägs) att han då ser syner. PT 1897, nr 72 A, s. 2. Deras sommarställe – en sådan där tokenskap åt Dalaröhållet, hopsatt av pärlspåntade bräder. Lindqvist Herr. 281 (1917). (Prostinnan) sade barskt åt Blommen att lägga bort alla tokenskaper och hålla sig i skinnet, annars (osv.). Lagergren Minn. 1: 214 (1922). Jag minns .. (hur) Fredrik ansåg sig begripa tokenskap oändligt mycket bättre än överläkaren vid Konradsberg. Laurin LivKonst 99 (1936).
Spoiler title
Spoiler content