SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 2008  
TROPOSFÄR trå1posfä4r l. trop1o~ l. trωp1o~, r.; best. -en.
Etymologi
[jfr t. troposphäre, eng. troposphere, fr. troposphère; ssg av TROPO- o. SFÄR. — Jfr TROPOPAUS]
om det atmosfärskikt l. luftlager som är närmast jorden (o. som dels karakteriseras av avtagande temperatur med höjden, dels inbegriper o. reglerar allt väder, inklusive temperaturskillnader o. d., på jorden); jfr SFÄR 2 b. Troposfären, inom vilken den atmosfäriska cirkulationen, molnbildningen och alla andra för jorden betydelsefulla meteorologiska processer försiggår. Ramsay GeolGr. 1: 166 (1912). (I) troposfären, som sträcker sig till 10 à 11 km i våra trakter, har temperaturen befunnits avtaga .. i medeltal 5 till 6 grader per km. 3NF 1: 195 (1923). Atmosfärens undre skikt upp till ca 10–18 km kallas troposfären. Wallenquist AstrVT 174 (1977). Troposfärens gräns går vid polerna på ca 8 km höjd och vid ekvatorn på ca 17 km höjd, där temperaturen på våra breddgrader sjunkit till ungefär –55°C (i tropikerna till ca –90°C). GymnFys. 3: 281 (1979).
Spoiler title