SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
verbalisera
verb·­al·­is·­era verb ~de ~t ut­trycka i ord
Finita former
verbaliserarpresens aktiv
verbaliseraspresens passiv
verbaliseradepreteritum aktiv
verbaliseradespreteritum passiv
verbaliseraimperativ aktiv
Infinita former
att verbaliserainfinitiv aktiv
att verbaliserasinfinitiv passiv
har/hade verbaliseratsupinum aktiv
har/hade verbaliseratssupinum passiv
Presens particip
verbaliserande
Perfekt particip
en verbaliserad + substantiv
ett verbaliserat + substantiv
den/det/de verbaliserade + substantiv