SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
-bent
-bent [långt e] adjektiviskt slutled; n. ~, ~a till ben 2
Positiv
en -bent + substantiv
ett -bent + substantiv
den/det/de -benta + substantiv
den -bente + maskulint substantiv