SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
snöra
snöra verb snörde el. snörade, snört el. snörat, snörd n. snört el. snörad n. snörat, pres. snör el. snörar fästa med snöre: ​snöra (till) skorna
Finita former
snörpresens aktiv
snörs (snöres)presens passiv
snörde (snörade)preteritum aktiv
snördes (snörades)preteritum passiv
snör (snöra)imperativ aktiv
Infinita former
att snörainfinitiv aktiv
att snörasinfinitiv passiv
har/hade snört (snörat)supinum aktiv
har/hade snörts (snörats)supinum passiv
Presens particip
snörande
Perfekt particip
en snörd (snörad) + substantiv
ett snört (snörat) + substantiv
den/det/de snörda (snörade) + substantiv
snöra av lösa upp snörknut e.d.: ​snöra av el. avsnöra ngt
Infinita formeratt snöra avinfinitiv aktivPresens participavsnörandePerfekt participen avsnörad (avsnörd) + substantivett avsnörat (avsnört) + substantivden/det/de avsnörade (avsnörda) + substantiv