SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
synkopera
syn·­kop·­era verb ~de ~t synkoperad musik musik med synkoper; ​synkoperad vokal vokal som ut­satts för synkope
Finita former
synkoperarpresens aktiv
synkoperaspresens passiv
synkoperadepreteritum aktiv
synkoperadespreteritum passiv
synkoperaimperativ aktiv
Infinita former
att synkoperainfinitiv aktiv
att synkoperasinfinitiv passiv
har/hade synkoperatsupinum aktiv
har/hade synkoperatssupinum passiv
Presens particip
synkoperande
Perfekt particip
en synkoperad + substantiv
ett synkoperat + substantiv
den/det/de synkoperade + substantiv