SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
utföra
ut|­föra verb ‑förde, ‑fört, pres. ‑för full­göra: ​ut­föra ett arbeteföra ur landet: ​endast en begränsad mängd valuta får ut­föras el. vanl. föras ut
Finita former
utförpresens aktiv
utförs (utföres)presens passiv
utfördepreteritum aktiv
utfördespreteritum passiv
utförimperativ aktiv
Infinita former
att utförainfinitiv aktiv
att utförasinfinitiv passiv
har/hade utförtsupinum aktiv
har/hade utförtssupinum passiv
Presens particip
utförande
Perfekt particip
en utförd + substantiv
ett utfört + substantiv
den/det/de utförda + substantiv