SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
dekorera
dek·­or·­era verb ~de ~t ut­smycka, prydage ngn en ut­märkelse​ – Jfr dekoration.
Finita former
dekorerarpresens aktiv
dekoreraspresens passiv
dekoreradepreteritum aktiv
dekoreradespreteritum passiv
dekoreraimperativ aktiv
Infinita former
att dekorerainfinitiv aktiv
att dekorerasinfinitiv passiv
har/hade dekoreratsupinum aktiv
har/hade dekoreratssupinum passiv
Presens particip
dekorerande
Perfekt particip
en dekorerad + substantiv
ett dekorerat + substantiv
den/det/de dekorerade + substantiv