SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
absens
ab·­sens [‑sen´s] substantiv ~en ~er sinnes­frånvaro, tank­spriddhet; kort­varig medvets­löshet
Singular
en absensobestämd form
en absensobestämd form genitiv
absensenbestämd form
absensensbestämd form genitiv
Plural
absenserobestämd form
absensersobestämd form genitiv
absensernabestämd form
absensernasbestämd form genitiv