SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
absolut
1ab·­sol·­ut [‑u´t] adjektiv; n. ~, ~a o­inskränkt, full­ständig
Positiv
en absolut + substantiv
ett absolut + substantiv
den/det/de absoluta + substantiv
den absolute + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de absolutare + substantiv
Superlativ
är absolutast
den/det/de absolutaste + substantiv
2ab·­sol·­ut [‑u´t] adverb helt och hållet, o­villkorligen
Ordform(er)
absolutadverb