SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
absolutism
ab·­sol·­ut·­ism [‑is´m] substantiv ~en hel­nykterheten­välde
Singular
en absolutismobestämd form
en absolutismsobestämd form genitiv
absolutismenbestämd form
absolutismensbestämd form genitiv