SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
abstrahera
abs·­trah·­era verb ~de ~t bort­se från; av­skilja; ​jfr abstraktion
Finita former
abstraherarpresens aktiv
abstraheraspresens passiv
abstraheradepreteritum aktiv
abstraheradespreteritum passiv
abstraheraimperativ aktiv
Infinita former
att abstraherainfinitiv aktiv
att abstraherasinfinitiv passiv
har/hade abstraheratsupinum aktiv
har/hade abstraheratssupinum passiv
Presens particip
abstraherande
Perfekt particip
en abstraherad + substantiv
ett abstraherat + substantiv
den/det/de abstraherade + substantiv