SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
affinera
af·­fin·­era verb ~de ~t av­skilja ädla metaller
Finita former
affinerarpresens aktiv
affineraspresens passiv
affineradepreteritum aktiv
affineradespreteritum passiv
affineraimperativ aktiv
Infinita former
att affinerainfinitiv aktiv
att affinerasinfinitiv passiv
har/hade affineratsupinum aktiv
har/hade affineratssupinum passiv
Presens particip
affinerande
Perfekt particip
en affinerad + substantiv
ett affinerat + substantiv
den/det/de affinerade + substantiv