SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
ajournera
a·­journ·­era [a∫orne´ra] verb ~de ~t upp­skjuta förhandlingar el. samman­träde
Finita former
ajournerarpresens aktiv
ajourneraspresens passiv
ajourneradepreteritum aktiv
ajourneradespreteritum passiv
ajourneraimperativ aktiv
Infinita former
att ajournerainfinitiv aktiv
att ajournerasinfinitiv passiv
har/hade ajourneratsupinum aktiv
har/hade ajourneratssupinum passiv
Presens particip
ajournerande
Perfekt particip
en ajournerad + substantiv
ett ajournerat + substantiv
den/det/de ajournerade + substantiv