SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
alfabetisera
alfa·­bet·­is·­era verb ~de ~t ordna alfabetisktlära ngn att läsa och skriva
Finita former
alfabetiserarpresens aktiv
alfabetiseraspresens passiv
alfabetiseradepreteritum aktiv
alfabetiseradespreteritum passiv
alfabetiseraimperativ aktiv
Infinita former
att alfabetiserainfinitiv aktiv
att alfabetiserasinfinitiv passiv
har/hade alfabetiseratsupinum aktiv
har/hade alfabetiseratssupinum passiv
Presens particip
alfabetiserande
Perfekt particip
en alfabetiserad + substantiv
ett alfabetiserat + substantiv
den/det/de alfabetiserade + substantiv