SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
alternera
alt·­ern·­era verb ~de ~t om­växla, turas om
Finita former
alternerarpresens aktiv
alterneraspresens passiv
alterneradepreteritum aktiv
alterneradespreteritum passiv
alterneraimperativ aktiv
Infinita former
att alternerainfinitiv aktiv
att alternerasinfinitiv passiv
har/hade alterneratsupinum aktiv
har/hade alterneratssupinum passiv
Presens particip
alternerande