SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
anförtro
an|­för·­tro verb ‑förtrodde, ‑förtrott, ‑förtrodd n. ‑förtrott, pres. ‑förtror förtroende­fullt över­lämna el. med­dela: ​an­förtro ngn ngt
Finita former
anförtrorpresens aktiv
anförtrospresens passiv
anförtroddepreteritum aktiv
anförtroddespreteritum passiv
anförtroimperativ aktiv
Infinita former
att anförtroinfinitiv aktiv
att anförtrosinfinitiv passiv
har/hade anförtrottsupinum aktiv
har/hade anförtrottssupinum passiv
Presens particip
anförtroende
Perfekt particip
en anförtrodd + substantiv
ett anförtrott + substantiv
den/det/de anförtrodda + substantiv
anförtro sig an­förtro sig åt ngn tala öppet med ngn
Ordform(er)anförtro sig