SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
applicera
ap·­plic·­era verb ~de ~t an­bringa; tillämpa; ​jfr applikation 1
Finita former
applicerarpresens aktiv
appliceraspresens passiv
appliceradepreteritum aktiv
appliceradespreteritum passiv
appliceraimperativ aktiv
Infinita former
att applicerainfinitiv aktiv
att applicerasinfinitiv passiv
har/hade appliceratsupinum aktiv
har/hade appliceratssupinum passiv
Presens particip
applicerande
Perfekt particip
en applicerad + substantiv
ett applicerat + substantiv
den/det/de applicerade + substantiv