SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
appretera
ap·­pret·­era verb ~de ~t ge textilier slutlig glans, styvhet o.d.
Finita former
appreterarpresens aktiv
appreteraspresens passiv
appreteradepreteritum aktiv
appreteradespreteritum passiv
appreteraimperativ aktiv
Infinita former
att appreterainfinitiv aktiv
att appreterasinfinitiv passiv
har/hade appreteratsupinum aktiv
har/hade appreteratssupinum passiv
Presens particip
appreterande
Perfekt particip
en appreterad + substantiv
ett appreterat + substantiv
den/det/de appreterade + substantiv