SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
associera
as·­soci·­era verb ~de ~t an­sluta som med­lemförknippa tankar: ​associera fritt​ – Jfr association.
Finita former
associerarpresens aktiv
associeraspresens passiv
associeradepreteritum aktiv
associeradespreteritum passiv
associeraimperativ aktiv
Infinita former
att associerainfinitiv aktiv
att associerasinfinitiv passiv
har/hade associeratsupinum aktiv
har/hade associeratssupinum passiv
Presens particip
associerande
Perfekt particip
en associerad + substantiv
ett associerat + substantiv
den/det/de associerade + substantiv