SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
attestera
at·­test·­era verb ~de ~t in­tyga riktigheten av; god­känna till ut­betalning
Finita former
attesterarpresens aktiv
attesteraspresens passiv
attesteradepreteritum aktiv
attesteradespreteritum passiv
attesteraimperativ aktiv
Infinita former
att attesterainfinitiv aktiv
att attesterasinfinitiv passiv
har/hade attesteratsupinum aktiv
har/hade attesteratssupinum passiv
Presens particip
attesterande
Perfekt particip
en attesterad + substantiv
ett attesterat + substantiv
den/det/de attesterade + substantiv