SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
avaktivera
av|­akt·­iv·­era verb ~de ~t aktivera
Finita former
avaktiverarpresens aktiv
avaktiveraspresens passiv
avaktiveradepreteritum aktiv
avaktiveradespreteritum passiv
avaktiveraimperativ aktiv
Infinita former
att avaktiverainfinitiv aktiv
att avaktiverasinfinitiv passiv
har/hade avaktiveratsupinum aktiv
har/hade avaktiveratssupinum passiv
Presens particip
avaktiverande
Perfekt particip
en avaktiverad + substantiv
ett avaktiverat + substantiv
den/det/de avaktiverade + substantiv