SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
avpolitisera
av|­pol·­it·­is·­era verb ~de ~t av­politisera konsten
Finita former
avpolitiserarpresens aktiv
avpolitiseraspresens passiv
avpolitiseradepreteritum aktiv
avpolitiseradespreteritum passiv
avpolitiseraimperativ aktiv
Infinita former
att avpolitiserainfinitiv aktiv
att avpolitiserasinfinitiv passiv
har/hade avpolitiseratsupinum aktiv
har/hade avpolitiseratssupinum passiv
Presens particip
avpolitiserande
Perfekt particip
en avpolitiserad + substantiv
ett avpolitiserat + substantiv
den/det/de avpolitiserade + substantiv