SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
avvika
av|­vika verb ‑vek, ‑vikit, ‑viken ‑viket ‑vikna, pres. ‑viker av­vika el. vika av från rätta kursen äv. bildl.av­vika från ämnetförsvinna, rymma: ​fången av­vek under en permissionvara annor­lunda
Finita former
avvikerpresens aktiv
avvekpreteritum aktiv
avvikimperativ aktiv
Infinita former
att avvikainfinitiv aktiv
har/hade avvikitsupinum aktiv
Presens particip
avvikande
Perfekt particip
en avviken + substantiv
ett avviket + substantiv
den/det/de avvikna + substantiv
den avvikne + maskulint substantiv