SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
besanna
be·­sanna verb ~de ~t (hans far­hågor) besannades visade sig väl­motiverade
Finita former
besannarpresens aktiv
besannaspresens passiv
besannadepreteritum aktiv
besannadespreteritum passiv
besannaimperativ aktiv
Infinita former
att besannainfinitiv aktiv
att besannasinfinitiv passiv
har/hade besannatsupinum aktiv
har/hade besannatssupinum passiv
Presens particip
besannande
Perfekt particip
en besannad + substantiv
ett besannat + substantiv
den/det/de besannade + substantiv