SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
besegla
be·­segla verb ~de ~t bekräfta med sigillbefara med segel­far­tyg
Finita former
beseglarpresens aktiv
beseglaspresens passiv
besegladepreteritum aktiv
besegladespreteritum passiv
beseglaimperativ aktiv
Infinita former
att beseglainfinitiv aktiv
att beseglasinfinitiv passiv
har/hade beseglatsupinum aktiv
har/hade beseglatssupinum passiv
Presens particip
beseglande
Perfekt particip
en beseglad + substantiv
ett beseglat + substantiv
den/det/de beseglade + substantiv