SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
beskuggning
be·­skugg·­ning substantiv ~en beskugga
Singular
en beskuggningobestämd form
en beskuggningsobestämd form genitiv
beskuggningenbestämd form
beskuggningensbestämd form genitiv