SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
bilda
bilda verb ~de ~t skapa: ​bilda en föreningge kunskaper
Finita former
bildarpresens aktiv
bildaspresens passiv
bildadepreteritum aktiv
bildadespreteritum passiv
bildaimperativ aktiv
Infinita former
att bildainfinitiv aktiv
att bildasinfinitiv passiv
har/hade bildatsupinum aktiv
har/hade bildatssupinum passiv
Presens particip
bildande
Perfekt particip
en bildad + substantiv
ett bildat + substantiv
den/det/de bildade + substantiv
bilda sig skaffa sig bildning
Ordform(er)bilda sig