SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
bipolär
bi|­pol·­är [‑ä´r] adjektiv ~t ~a som har två poler; som finns vid båda polerna; ​bi­polär sjukdom sjukdom med växling mellan manisk upp­rymdhet och djup ned­stämdhet
Positiv
en bipolär + substantiv
ett bipolärt + substantiv
den/det/de bipolära + substantiv