SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
bli
bli el. åld. bliva verb blev, blivit, bliven blivet blivna, pres. blir el. åld. bliver, imper. bli el. åld. bliv
Finita former
blir (bliver)presens aktiv
blevpreteritum aktiv
bli (bliv)imperativ aktiv
Infinita former
att bli (bliva)infinitiv aktiv
har/hade blivitsupinum aktiv
Presens particip
blivande
Perfekt particip
en bliven + substantiv
ett blivet + substantiv
den/det/de blivna + substantiv
den blivne + maskulint substantiv
bli av komma till stånd: ​festen blir verkligen av!hamna: ​var blev bollen av?komma fram ngt värde­fullt ur: ​det blev ingen­ting av projektetbli av med ngt mista ngt
Infinita formeratt bli avinfinitiv aktivPresens participavblivandePerfekt participen avbliven + substantivett avblivet + substantivden/det/de avblivna + substantivden avblivne + maskulint substantiv
bli till upp­stå
Infinita formeratt bli tillinfinitiv aktivPresens participtillblivandePerfekt participen tillbliven + substantivett tillblivet + substantivden/det/de tillblivna + substantivden tillblivne + maskulint substantiv