SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
blossa
blossa verb ~de ~t ha hög färg: ​hennes kinder blossade
Finita former
blossarpresens aktiv
blossadepreteritum aktiv
blossaimperativ aktiv
Infinita former
att blossainfinitiv aktiv
har/hade blossatsupinum aktiv
Presens particip
blossande
blossa upp börja brinna; bildl. flamma upp: ​striderna blossade upp i­gen
Infinita formeratt blossa uppinfinitiv aktivPresens participuppblossande